Bring och Ragn-Sells kör på el i city

24 januari 2018

Det utsläppsfria samlastningsprojektet Älskade stad i Stockholm liknar på flera plan Stadsleveransen som finns i Göteborg sedan 2012. Varor samlastas i en samlastningscentral belägen i Vasakronans huvudkontor. Därefter körs leveranserna ut med mindre elfordon som samtidigt tar med sig avfall tillbaka. Miljöminister Karolina Skog (MP) besökte Älskade Stad under tisdagen. Utöver Vasakronan deltar Bring, Ragn-Sells och Stockholms stad i projektet.

Länk till nyheten