Bring och Ragn-Sells kan få miljöstrategipris

05 oktober 2018

Älskade stad har nu chans att vinna Miljö- och utvecklingspriset 2018. Priset delas ut till en verksamhet, grupp eller förening som utformat en tydlig hållbarhetsstrategi i ledningen och genomfört denna på ett föredömligt sätt i relevanta delar av organisationen. Älskade stad är ett samarbete mellan Vasakronan, Bring, Ragn-Sells och Stockholms stad som arbetar för att öka takten till fler hållbara miljöinitiativ som gynnar en levande stadsmiljö.

Länk till nyheten