20 februari 2024

Bravida teckar avtal med Vasakronan om sprinklerlösning på distans

Bravida har fått i uppdrag av Vasakronan att sköta drift och underhåll av sprinklers i fastighetsbolagets samtliga fastigheter i Stockholm. Till stor del sker leveransen på distans med hjälp av Bravidas digitala lösning Sprinkler Remote. Den ger snabbt överblick och säkerställer regelbundna kontroller och kravuppfyllnad. ”Genom Sprinkler Remote får vi en proaktiv dataöverblick som minskar antalet resor och därmed klimatavtrycket”, skriver Bravida bland annat i en kommentar.

Länk till nyheten