20 februari 2024

Bravida implementerar sprinklerlösning på distans för Vasakronans fastigheter i Stockholm

Nyligen tecknade Vasakronan ett avtal med Bravida gällande drift och underhåll av sprinklersystem i Vasakronans alla fastigheter i Stockholm. Till den största delen kommer leveransen att ske på distans via Bravidas digitala lösning Sprinkler Remote. Tobias Pedersen, avdelningschef för Sprinkler Stockholm på Bravida, understryker att lösningen innebär ett minskat behov av resor, vilket också minskar klimatavtrycket, samtidigt som den digitala lösningen möjliggör en proaktiv hantering av data.

Länk till nyheten