Bokslut: Högsta driftnettot någonsin för Vasakronan

01 februari 2018

Vasakronan redovisar sitt högsta driftnetto någonsin. Detta till följd av hög efterfrågan på kontorslokaler, stigande marknadshyror och rekordlåga vakanser. Bolagets hyresintäkter ökade med fem procent. Vi gör vårt starkaste driftnettoresultat någonsin, vilket är ett resultat av den starka efterfrågan på kontor. Driftnettot påverkas också positivt av de satsningar vi gjort de senaste åren på tekniksidan. Nu förändrar vi organisationen för att ytterligare vässa vårt erbjudande och ta tillvara på möjligheterna med ny teknik i våra fastigheter, säger Fredrik Wirdenius, VD Vasakronan.

Länk till nyheten