Blir resecentrum kärna i en sovstad?

22 september 2020

Bosse Duved är kritisk till den ombyggnation som sker i Sundbyberg. Han undrar om den nya stadskärnan vid resecentrum kommer att bli kärnan i en sovstad. ”Kanske den nu stängda informationen är en signal från politiskt håll om att i takt med allt fler tomma lokaler i centrum så är framtiden oviss och då grumlas visionerna för stadskärnan. Idéerna om stora höga hus och torget som mötes- och trivselplats för alla, var är de nu?”, skriver han. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten