29 mars 2022

Bildextra: Så är Skatteverkets jättekontor

FV har fått en rundtur i Skatteverkets nya kontor i Vasakronans Nya Kronan i Sundbyberg. Kontoret är hela 45 000 kvm och det näst största som hyrts ut sedan millenieskiftet. ”Ytorna är planerade för det vi kallar ett varierat arbetssätt där det finns skrivbordsplatser för drygt 50 procent av medarbetarna. Utöver skrivbordsplatser i tre olika zoner: aktiv, mellan och tyst zon, så finns det gott om övriga arbetsplatser som exempelvis projektbord, tysta rum och arbetsrum för 1-3 personer. Reaktionerna är övervägande positiva. Men det är en omställning för många att inte ha en egen fast plats”, säger Marcus E Bernhardsson, projektledare på arbetsplatsenheten på Skatteverket till FV.

Länk till nyheten