Beställning till Göteborg för ChromoGenics

24 oktober 2018

Ett avtal har skrivits mellan ChromoGenics AB och Ferm och Person. Avtalet gäller leverans av dynamiska glas till ett kontor i Vasakronanägda Nordstan i Göteborg. Värdet för ordern uppgår till cirka 200 000 kronor. Leveransen är planerad till det fjärde kvartalet 2018.

Länk till nyheten