Beslut om två nya skolor till Solna

14 december 2019

Den 4 december sammanträdde byggnadsnämnden för sista gången för året. Då klubbades två beslut gällande nya skolor i Solna. Det ena gäller en ny skola som ska byggas i Bagartorp. Det andra beslutet gäller utredning av planerna för kvarteret Diktaren i Huvudsta. Internationella Engelska Skolan väntas snart teckna avtal med ägaren Vasakronan. Skolan väntas öppna inför läsåret 20/21. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten