10 maj 2022

Beskedet: Grönt ljus för nya Sturekvarteret

Kommunfullmäktige antog 2020 ADIA och Vasakronans planer för en del av kvarteret Sperlingens Backe vid Stureplan i Stockholm. Planerna överklagades dock till mark- och miljööverdomstolen. Nu kommer beskedet att domstolen avslår ansökan, vilket innebär att planen, efter åtta år, äntligen vunnit laga kraft.

Länk till nyheten