Besked om Kino väntas under våren

15 januari 2018

Folket Bio hoppas snart få besked från politikerna angående utbyggnaden av Kino-biografen. Tillsammans med en konsult från fastighetsägaren Vasakronan har den ursprungliga kalkylen uppdaterats. Ett alternativ som ger möjlighet till en nedbantad expansion har tagits fram.

Länk till nyheten