Besked om Kino väntas under våren

13 januari 2018

Folket Bio hoppas snart få besked från politikerna angående utbyggnaden av Kino-biografen. Tillsammans med en konsult från fastighetsägaren Vasakronan har den ursprungliga kalkylen uppdaterats. Ett alternativ som ger möjlighet till en nedbantad expansion har tagits fram. Kostnadsökningen ligger på åtta procent, ungefär som inflationen, och den skulle vi själva kunna täcka utan extra tillskott från kommunen, säger Fredrik Jönsson, verksamhetsledare på Folkets Bio.

Länk till nyheten