Bengt Persson: En levande stadsdel även utan höghus

19 maj 2021

I en replik på Michael Michaelssens inlägg ”Hellre en levande stadsdel än ett museum över en svunnen tid” skriver Bengt Persson att Michael slirar på sanningen när han sätter likhetstecken mellan ett levande regementsområde och nya höghus. ”För det första var inte AP-fondernas Vasakronan överhuvudtaget inblandat i avyttringen av fastigheter inom regementet, utan det var Vasallen, bildat 1997 med syfte att tillfälligt inneha de av försvarsmakten nedlagda fastigheterna”, skriver Persson.

Länk till nyheten