Behövs det fler kontor eller bostäder på Söder?

13 januari 2018

Det är svårt att förstå varför Vasakronan vill riva ett förhållandevis nytt kontorshus och bygga ett nytt på samma mark? Det är svårt att förstå varför Stadsbyggnadsnämnden skulle tillåta en sådan kapitalförstöring av skattebetalarnas pengar?, skriver Rolf Månsson i sin insändare. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten