Bästa fönstertekniken idag och imorgon

11 september 2019

Nya fönster med bättre isolering kan bidra till stora energibesparingar. Det gäller dock inte bara på vintern. De nya fönstren kan även dämpa värmeinstrålningen på sommaren och minska behovet av exempelvis markiser.

Länk till nyheten