17 maj 2023

Bästa återbrukarna utsedda

Fastighetsjättarna Vasakronan och Hufvudstaden hyllas nu för sitt cirkulära arbete, i vilket båda visat hur byggnadsmaterial och inredning kan återanvändas utan att kvaliteten försämras. Vasakronan har i många år varit pionjär när det gäller cirkulärt byggande och visat hur man kan jobba praktiskt för andra fastighetsbolag. Nu utses de till Årets återbrukare av Business Region Göteborg. I motiveringen står det att de, genom hög mognadsgrad, systematisk implementering i den egna organisationen och genom aktiv spridning och påverkan mot andra, såväl i de egna entreprenörsleden som mot staden, bidragit till förflyttning av hela marknaden.

Länk till nyheten