29 juli 2022

Barnen gavs makt över staden – här är resultatet

Hur kommer Malmöborna att bo i framtiden? Den frågan ställde Malmös kommunala bostadsbolag tillsammans med bland andra Malmö universitet och Vasakronan till barn i Malmö. Barnen fick sedan ställa ut sina förslag under Bomässan ”Framtidens hem”. Det sågs som ett sätt att ge barn ökat inflytande över stadsbyggnaden, men hur följdes det upp? Daniel Möller, som var projektledare för Bomässan från MKB:s sida, säger att han var imponerad av barnens insatser men besviken över att det var så få vuxna besökare. Några av förslagen har dock tagits vidare, bland annat förskolan Sjöhästens förslag på ett övergångsställe i Lugnet. Det förslaget har blivit ett politiskt ärende på tekniska nämndens trafikutskott. Politikerna svarade dock med ett nej till övergångsstället men Andreas Schönström (S), säger att detta inte ska tolkas negativt. ”Att vi inte biföll just övergångsstället ska man inte tolka negativt, snarare positivt. Just det verktyget för trafiksäkerhet fungerar inte, men vi har många fler att ta till”, säger han. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till denna artikel.

Länk till nyheten