13 oktober 2023

Bantar kontor när förvaltningar slås ihop

Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar gick den 1 juli samman i en gemensam förvaltning: Norra innerstaden. Nu letar förvaltningen efter ett gemensamt kontor på ca 4000 kvm. De två fastighetskontoren finns fortfarande kvar, och Östermalmskontoret ägs av Vasakronan.

Länk till nyheten