20 april 2023

Bankerna är nyckeln i jätteskiftet

Om inte europeiska banker klarar av att växa, riskeras den gröna omställningen. När det gäller denna spelar bankerna en central roll genom att förse marknaden med investeringsprodukter såsom fonder samt genom att agera rådgivare till företag och finansiera omställningen med både egna lån och genom att ge ut obligationer. I Sverige var Vasakronan flrst med att emittera en grön företagsobligation och när det gäller gröna obligationer utgivna i svenska kronor är fastigheter också den överlägset största sektorn. När nu bankerna går in i tuffare tider har de trots allt hyggliga förutsättningar att klara efterfrågan på nya krediter, vilket är viktigt eftersom den gröna omställningen riskerar att avta om bankerna inte kan växa. Men det gäller att investerarna är med på noterna också, och då är räntan avgörande för lånefinansierade projekt.

Länk till nyheten