BANKER STÅR I VÄGEN FÖR OMSTÄLLNING

28 februari 2019

För att möta de behov som finns i samhället måste stora investeringar göras inom klimatomställning, välfärdsupprustning och bostadsbyggande. Viktor Skyrman undrar var pengarna ska komma ifrån, finns det alternativ till privata storbanker? 2012 skapades statliga investeringsbanker i Storbritannien och Frankrike.

Länk till nyheten