Balders fastighetsvärde steg till 149,3 Mdr kr

17 juli 2020

Balder ökade hyresintäkterna till 4 049 Mkr det första halvåret. Värdet på fastighetstillgångarna ökade till 149 306 MKr och exploateringsfastigheterna till 3 125 Mkr. Frågan är om Balders fastighetsvärde kommer att överstiga Vasakronans på ungefär 157,5 Mkr under nästa år.

Länk till nyheten