07 juli 2023

Avkastningskraven upp 50 % hos Vasakronan

Senaste halvårsrapporten från Vaskronan visar en lägre vakansgrad men negativ nettouthyrning. Värdet på bolagets fastigheter uppgår nu till 182 mdkr. ”id halvårsskiftet har hela vårt bestånd externvärderats. Trots brist på evidens i marknaden så har avkastningskraven justerats upp med närmare 50 punkter, jämfört med halvårsskiftet förra året, för att kompensera för det högre ränteläget. Det innebär en värdenedgång för halvåret på 4,1 procent och en sammanlagd värdenedgång på 8 procent sedan halvårsskiftet 2022”, berättar vd:n Johanna Skogestig i vd-ordet.

Länk till nyheten