15 juni 2023

Även staten kan vara en usel hyresvärd

Ledarskribenten Linnea Dubois skriver i denna artikel att även staten kan vara en dålig hyresvärd, apropå att allt fler röster höjs för att staten ska ta över de fastigheter som ska säljas av SBB. Dubois menar att det i många fall finns fördelar i att överlämna skötsel och drift till en aktör som är specialiserad inom fastighetsförvaltning. Hon konstaterar också att offentliga verksamheter också kan läcka hyreskostnader till statliga fastighetsaktörer, och exemplifierar med SFV, som tillsammans med Akademiska hus och Vasakronan ersatte statliga Byggnadsstyrelsen på 1990-talet.”Sedan dess har SFV:s bestånd breddats till det kommersiella – fastigheter som hyrs ut med ett mer uttalat syfte att generera intäkter. I dag pressar SFV även de statliga kulturverksamheterna på pengar genom vad som kallas marknadsanpassning av hyrorna”, skriver Dubois. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten