22 mars 2024

Åtta av tio rivna golv skulle ha kunnat räddas

Att renovera golv är en vinst för såväl ekonomi som miljö. Rent har intervjuat Actionovas Mårten Widborg och Ångtvättbilens Konrad Löwhagen om att renovera golv. De talar även om skötsel och hållbarhet för golv. ”Stora byggherrar, fastighetsbolag och kommuner arbetar mer och mer för att återbruka. Några exempel är Fabege, Vasakronan, Skanska och JM. Om vi ska vända utvecklingen för framtiden och minska sopberget och koldioxidbelastningen är detta fortsatta arbete nödvändigt”, säger Mårten Widborg. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten