26 juni 2022

Att slösa med skattepengar är verkligen inte innovativt

I en ledare skriver Malin Lernfelt att många myndigheter spenderar stora pengar på projekt med tvivelaktig nytta, som till exempel att inreda kontor med ”spännande” stolar. Hon tar upp exemplet Samverket, som med finansiering av Vinnova och hjälp av Vasakronan och en konsult, ”inrett lokaler med spännandestolar, bord och soffor och lagt upp en hemsida full med ordsallad”. Malin Lernfelt menar att det någonstans måste dras en gräns för vad Skattebetalarnas pengar får slösas bort på och att offentlig sektor inte behöver fler innovativa lösningar för slöseri. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media

Länk till nyheten