”ATT GÖRA AFFÄRER INNEBÄR ALLTID EN RISK”

14 februari 2020

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och idag förvaltas en portfölj som är värderad till närmare 150 miljarder kronor. Johanna Skogestig är ny vd för bolaget. ”Att jobba med fastigheter i dag är komplext. Inte minst klimatfrågan, men även digitaliseringen, gör att vi ständigt måste vara på tårna och vara beredda att tänka om och tänka nytt. Vi har dock fina fastigheter i fina lägen i de fyra största tillväxtmarknaderna och vi tänker långsiktigt. Sammantaget gör detta att vi har goda möjligheter att ta ett helhetsgrepp när vi bygger nytt eller utvecklar ett stråk, kvarter eller område. Det gör våra fastigheter attraktiva och efterfrågade på hyresmarknaden. Även i en mindre gynnsam konjunktur”, säger Skogestig. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten