Återvinning av byggmaterial hur kan avfallet bli en resurs?

21 november 2019

Varje år går stora ekonomiska värden förlorade då utslitna material och produkter inte används på ett resurseffektivt sätt. Det enligt forskningsrapporten Ett värdebeständigt svenskt materielsystem som publicerades av Återvinningsindustrierna och företaget Material Economics i början av 2018. Efter gruvnäringen är det byggsektorn som står för den största mängden avfall. Återvinningsindustrierna lanserade i början av 2018 ett upprop där företagen Vasakronan, Ikea, NCC, Houdini, Axfood och H&M förbinder sig att öka inköpen av återvunnet material. Dessutom ska företagen öka andelen produkter designade för återvinning.

Länk till nyheten