Återbruk och cirkularitet i absolut framkant

12 oktober 2022

Inom byggbranschen ses en trend där återbruk används för att minska klimatavtrycket. Det krävs dock mer än vackra visioner för att det ska bli verklighet. Vasakronans projekt Lumi i Uppsala visar hur man går från ord till handling. Här behåller fastighetsbolaget huset och genomför en renovering med återbrukat material i så stor mån som möjligt. ”Det här blir återbruk och cirkularitet i absolut framkant”, säger Jonas Wahlström, chef för Projektledning på Vasakronan.

Länk till nyheten