12 oktober 2022

Återbruk och cirkularitet i absolut framkant

Inom byggbranschen ses en trend där återbruk används för att minska klimatavtrycket. Det krävs dock mer än vackra visioner för att det ska bli verklighet. Vasakronans projekt Lumi i Uppsala visar hur man går från ord till handling. Här behåller fastighetsbolaget huset och genomför en renovering med återbrukat material i så stor mån som möjligt. ”Det här blir återbruk och cirkularitet i absolut framkant”, säger Jonas Wahlström, chef för Projektledning på Vasakronan.

Länk till nyheten