Återbruk i Vasakronans kontorslokaler

09 september 2021

För att få erfarenhet och för att skapa en metod för återbruk upplät Vasakronan en kontorslokal i Sundbyberg. Det resulterade i både en vinst för miljö och plånbok. Torbjörn Zettergren, projektchef på Vasakronan, berättar att projektet var ett pilotprojekt för att ta fram metoder för att arbeta med återbruk i större skala. Som guide till vad som kunde återbrukas. användes en ”återbrukshierarki” från helheten till detaljerna. Man började med att titta på återbruk av planlösning och stomme och fortsatte nedåt till de mindre beståndsdelarna. Torbjörn Zettergren tycker det är viktigt att prata återbruk med nya kunder i ett tidigt skede och presentera det som något positivt. Han understryker också att det bör se bra och enheligt ut så kunden inte kan jämföra finish och funktion mellan gammalt och nytt.

Länk till nyheten