Artificell intelligens ger stora vinster för samhällsbyggandet

07 juni 2021

Samhällsbyggnadssektorn har mycket att vinna på att jobba mer med AI, då det kan ge ökad effektivitet, hållbarhet, minskade kostnader samt spårning och förbättrad kvalitet. Av den anledningen finns projektet ”Kraftsamling- AI i samhällsbyggandet”, som ska engagera sektorns aktörer för att kunna dra nytta av AI från ett samhälls- och affärsperspektiv. Projektet sträcker sig fram till mars 2022 och går nu in i genomförandefasen, och ett av användarfallen fokuserar på att optimera driften i befintligt fastighetsbestånd utifrån energiperspektiv och inkuderar Akademiska hus och Vasakronan som behovsägare.

Länk till nyheten