23 maj 2022

AP-fondsbolag förlorar mångmiljonbelopp i mål om ränteavdrag

Rikshem Intressenters förvärv av Rikshem AB från Vasakronan AB var inte affärsmässigt motiverat. Den bedömningen gör kammarätten i ett mål om ränteavdrag i mångmiljonklassen.

Länk till nyheten