21 november 2022

Aon förlänger 2.000 kvm hos Vasakronan

Vasakronans hyresavtal med Aon i fastigheten Svea Artilleri har förlängts med fem år. Ursprungligen hyrde Aon 3 000 kvm, men det nya avtalet gäller 2 000 kvm.

Länk till nyheten