09 november 2022

Antalet anmälda brott minskar i centrala Göteborg

Mellan 2018 till 2021 har antalet anmälda brott sjunkit med 33 procent i centrala Göteborg. Ett samarbete mellan polis, kommun och fastighetsägare kopplas till framgången. Vasakronan är en av de fastighetsägare som ingår i samarbetet. ”Projektets framgång bygger på att alla tar ansvar och arbetar långsiktigt. Vi har skapat en samsyn för vad vi vill åstadkomma och nu ror alla åt samma håll. Handlingsplanerna är våra styrdokument och följs upp kontinuerligt”, säger Sofie Lindström, processledare för Purple Flag, för Innerstaden Göteborg.

Länk till nyheten