09 november 2023

Anna Sundström: Tio år med festivalen – köp in ljuskonstverken!

I denna debattartikel skriver Anna Sundström att Uppsala kommun borde köpa in de konstverk som presenteras under höjdpunkten Ljusfesten. De platser som fått permanent belysning har, skriver hon, inte alltid betalats av kommunen. Hon exemplifierar med de kinesiska lyktorna över Bredgränd som köptes in av Vasakronan.

Länk till nyheten