Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

05 november 2021

Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell får frågan om hur de förbreder sig inför kravet på klimatdeklaration vid årsskiftet. Hon svarar bland annat att de läser in sig på det material som Boverket nyligen gett ut och att de redan har interna krav på klimatkalkyl som är mer omfattande än de lagstadgade klimatdeklarationerna.

Länk till nyheten