Analys visar ESG-hot mot fastighetsbolag

01 september 2021

Danske Bank skriver i en analys at fastighetssektorns generellt bristfälliga hållbarhetsrapportering kan slå mot värderingarna i framtiden. I analysen har Danske Bank analyserat sammanlagt 18 fastighetsbolag utifrån ett ESG-perspektiv och bland annat gjort stresstest gällande koldioxidutsläpp och energianvändning. Av 18 testade bolag är det bara två, Castellum och Vasakronan, som rapporterar utsläppen av växthusgaser. Analysen är dock gjord 2019, och flera bloag har förbättrat rapporteringen under 2020. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten