Amido: Ökad tillväxt är nyckelfaktorn

30 januari 2022

I artikeln analyseras Amido, ett svenskt mjukvarubolag som genom sin plattform hjälper fastighetsbolag att hantera digitala nycklar. De har en imponerande kundlista, där de viktigaste klienterna är Balder, Stena Fastigheter, Vasakronan och Willhem. Artikelförfattaren menar dock att det krävs att försäljningstillväxten överträffar historiken om företaget ska växa in i sin höga värdering.

Länk till nyheten