Amazons molntjänstbolag utökar i Stockholms city

12 mars 2020

Ett avtal har tecknats mellan Vasakronan och Amazon Web Services. Avtalet gäller en förhyrning om 6 000 kvm i Sergelhuset i Stockholm city. ”Sergelhuset är Vasakronans största stadsutvecklingsprojekt. När fastigheten står klar hösten 2020 är det ett helt nytt kvarter med nytt innehåll som presenteras. Att öppna upp kvarteret och skapa mer liv och rörelse i området är ett löfte vi gett Stockholm stad. Med en bra hyresgästmix, restauranger, service och Arena, vårt eget coworking-koncept, levererar vi på det löftet”, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan i en kommentar.

Länk till nyheten