ÄLVSTADEN FOGAR SAMMAN GÖTEBORG

10 juni 2020

Älvstaden är nordens största stadsutvecklingsprojekt. Genom projektet ska Göteborgs citykärna föras samman med Hisingen genom tusentals nya bostäder och arbetsplatser kring Göta älv. Projektet innebär dock många utmaningar. Många projekt pågår samtidigt. ”Samtidigt pågår flera grundläggande infrastrukturprojekt, som inte hör till Älvstaden, men som har starka samband och ibland också är förutsättningar för att komma vidare med Älvstaden. Nya Hisingsbron är den mest konkreta eftersom den faktiskt byggs just nu och förutom en bro blir en stadsgata över älven. Precis bredvid brofästet bygger Vasakronan kontors- och hotellfastigheten Platinan som kommer att ha sin entré ut mot bron. Den tydligaste etappen som är färdig är Östra Kvillebäcken vid Backaplan med sina 2000 bostäder”, berättar Jörgen Hermansson, som jobbar på stadsledningskontoret och har en samordnande funktion som portföljledare för Älvstaden. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten