Älvporten nomineras till Årets Bygge

16 mars 2018

Om- och tillbyggnaden av Läppstiftet i Göteborg är nu klar. Projektet, som är ett samverkansprojekt mellan Vasakronan och Veidekke, har nominerats till Årets Bygge. Årets Bygge vill lyfta fram speciellt bra projekt och tittar på hur projekten uppfyller fem huvudkriterier. Bland annat tittar man på hur samverkan mellan aktörerna fungerat, hur ny teknik använts och hur väl hänsyn tagits till hållbarhet.

Länk till nyheten