#ÄLSKADESTAD – miljövänliga leveranser

14 april 2018

I ett samarbete mellan Bring, Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholms stad levereras gods med hjälp av små elfordon, på tillbakavägen tas avfall med. Samarbetet kallas Älskade stad och syftar till att minska antalet fordon som rör sig i City.

Länk till nyheten