Älskade stad intar Gamla stan

13 april 2018

Älskade stad expanderar till Gamla stad. Samlastningssamarbetet lanserades våren 2017 där gods levereras med elfordon i centrala Stockholm. Samtidigt hämtas även avfall och med Älskade stads elfordon kan antalet stora lastbilar i stadskärnan minskas.

Länk till nyheten