Allt närmare rivning för kvarteret Hugin

21 oktober 2019

Kvarteret Hugin, som ägs av Vasakronan, ska rivas. På tomten ska nya bostäder istället byggas. Marken är dock förorenad och kostnaden för sanering är oklar. ”Kostnaderna för det får fastighetsägaren ta. Vi har haft liknande saneringar i Kungsängen.

Länk till nyheten