”Alla kontor som behövs i Sverige är redan byggda”

07 februari 2020

En viktig pusselbit för en hållbar omställning är ett effektivare utnyttjande av befintliga byggnader och lokaler. Nu skriver företrädare för ett IVA-projekt, däribland Vasakronans Anna Denell, att alla verksamhetslokaler om behövs troligtvis redan är byggda. De uppmanar regeringen att se över regelverken, för att underlätta en omfördelning och anpassning av befintliga lokaler. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten