19 september 2022

80-TALET KNACKAR PÅ

Fastighetsvärden undersöker huruvida 80-talshusen behöver rivas, eller om det går att hitta nya användningsområden för husen. Magnus Tengberg, chef för stads- och fastighetsutveckling på Vasakronan, berättar att han uppskattar 80-talets bestånd. ”Det var en tid då man började gestalta husen, innan dess var det mest rationalitet som gällde. Och det är genomtänkta konstruktioner som går att jobba vidare med. De gånger vi rivit en fastighet har det varit på grund av andra faktorer än själva huset, som i Lilla Bommen i Göteborg där vi gjort en stor exploatering och en fastighet hamnade under den tänkta marknivån”, säger han. Vasakronans policy är att successivt utveckla fastigheter så att de blir moderna och attraktiva för kunderna. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten