20 miljarder ska göra Kista mer attraktivt

03 december 2021

Kista Limitless är fastighetsägarna Corems, Vasakronans, Kungsledens, Revelops och Atrium Ljungbergs gemensamma satsning som ska utveckla området med 8000 nya bostäder, fler restauranger och gröna stråk. Det planeras för investeringar för mer än 20 miljarde till 2035. ”Det är otroligt många aktörer inblandade i projekten i Kista, med verksamheter, boende, fastighetsbolag och staden. Vår uppgift är att driva handlingsplanen framåt”, berättar Johan Thomsson, vd för det nya aktiebolaget.

Länk till nyheten