2 800 ytterligare hotellrum står redo inom några år

16 januari 2021

Besöksnäringen är i nuläget rejält skadeskjuten. Samtidigt kommer ungefär 2 800 nya hotellrum att färdigställas i Göteborg de närmaste åren. Exempelvis flyttar Scandic snart in i Vasakronans nybyggda Platinan, intill den nya Hisingsbron. Peter Grönberg, vd för Göteborg & Co, är dock inte orolig för överetablering. ”Om man inte ska bli för närsynt i sin bedömning måste man sätta det hela i rätt perspektiv. Besöksnäringen i Göteborg har haft en väldigt häftig utveckling och växt 30 år i rad och dessutom klarat sig bra igenom 1990-talskrisen, genom it-kraschen och finanskrisen”, säger han. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten