18 byggen som kan förändre Sumpan

18 december 2021

I artikeln listas de största byggprojekten som planeras i Sundbyberg och som kan komma att förändra stadsbilden framöver. 4Brotorp, Vasakronans och Järvastadens omgörningsprojekt i Brotorp vid Enköpingsvägen finns med på listan. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten