16 personaltätaste fastighetsbolagen

18 augusti 2021

I artikeln listas de 16 fastighetsbolag som har flest anställda av de 50 med högst fastighetsvärde. De flesta bolagen är bostadsbolag och de flesta av dem har låtit organisationerna växa samtidigt medd bestånden. Ett undantag är Vasakronan som lagt ner sin organisation för teknisk drift. Vasakronan återfinns på plats 12 på listan.

Länk till nyheten