Vårt sociala ansvar

Vi tar ansvar för de människor som påverkas av vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att tillämpa schyssta arbetsvillkor, men också genom att skapa goda arbetsmiljöer och stadsmiljöer. Självklart säger vi också nej till alla former av diskriminering.

Människor i och runt våra fastigheter
Vi tar ansvar för de människor som vistas i och runt våra fastigheter genom att skapa hälsosamma, trivsamma och säkra inomhus- och närmiljöer. Det handlar om goda ljud-, ljus- och luftförhållanden och annat som bidrar till människors hälsa och välmående. Dessutom jobbar vi för att våra hus och närmiljöer ska vara tillgängliga för alla människor. Ingen ska stängas ute.

Medarbetare
Vi ska ha medarbetare som är nöjda med sin arbetsplats och personliga utveckling och vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen. Vi ska vara ett inkluderande företag där vi tar tillvara olika kompetenser och åsikter.

Vår likabehandlingspolicy innebär att ingen ska diskrimineras. Vår verksamhet ska präglas av mångfald och vara fri från främlingsfientlighet och trakasserier. I vår interna uppförandekod finns en utförlig beskrivning av hur vi ska förhålla oss till varandra, till våra hyresgäster, leverantörer och andra människor som påverkas av vår verksamhet.

Leverantörer
Vi ställer krav på att även våra leverantörers medarbetare, de som utför arbete på uppdrag av oss, ska ha en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och en miljö som är fri från diskriminering. För att se till att det blir så måste alla leverantörer och deras underleverantörer acceptera vår Uppförandekod för leverantörer.